Berat Gjirokastër

Gjithsej 4 lidhje për datën 02/21/2020

Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

 • 14:00 17:00

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

 • Berat

  14:00

  Gjirokastër

  17:03

  Sarandë

  18:01

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Berat

  15:30

  Gjirokastër

  18:33

  Sarandë

  19:31

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 3 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë