Berat Tiranë

Gjithsej 28 lidhje për datën 01/18/2022

Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

 • 09:30 11:45

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • 10:00 12:15

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • Çorovodë

  09:00

  Berat

  10:23

  Tiranë

  13:02

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

 • 10:30 12:45

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • 11:00 13:15

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • Çorovodë

  10:30

  Berat

  11:53

  Tiranë

  14:32

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

 • 12:00 14:15

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • Çorovodë

  11:30

  Berat

  12:53

  Tiranë

  15:32

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

 • 13:00 15:15

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • Poliçan

  12:35

  Berat

  13:07

  Tiranë

  15:46

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  Shehi Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

 • 13:50 16:05

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • 14:30 16:45

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • 15:05 17:20

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK

 • 15:40 17:55

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Kthyese: 800LEK