Janinë Tiranë

Gjithsej 1 lidhje për datën 06/20/2019

Kohëzgjatja e përafërt 5 orë

 • Kalamata

  16:00

  Janinë

  02:09

  Tiranë

  07:09

  Kohëzgjatja e përafërt 5 orë

  Tirana Interbus Travel

  Udhëton çdo ditë