Nënë Tereza(Aeroporti) - Tiranë Tiranë

Gjithsej 17 lidhje për datën 05/01/2021

Kohëzgjatja e përafërt 30 minuta

 • 08:00 08:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 09:00 09:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 10:00 10:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 11:00 11:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 12:00 12:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 13:00 13:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 14:00 14:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 15:00 15:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 16:00 16:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 17:00 17:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 18:00 18:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 19:00 19:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 20:00 20:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 21:00 21:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 22:00 22:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK

 • 23:00 23:30

  LUNA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 250LEK

  Kthyese: 500LEK