Prishtinë Pejë

Gjithsej 38 lidhje për datën 21/6

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 20 minuta

Lidhjet e autobusëve për datën 21/6
 • 09:00 10:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  09:20

  Pejë

  10:54

  Deçan

  11:14

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Erion Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 09:40 11:00

  Gjocaj Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 10:00 11:20

  ORBITA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 10:20 11:40

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  10:40

  Pejë

  12:14

  Deçan

  12:34

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Mendi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 11:00 12:20

  KOHA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  11:20

  Pejë

  12:54

  Deçan

  13:14

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  MONIKA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 11:40 13:00

  KOHA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:00 13:20

  Bashkimi Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:20 13:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:40 14:00

  Edi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 13:00 14:20

  Euro - Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 13:40 15:00

  Pranvera Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:00 15:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:20 15:40

  Kujtimi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  14:20

  Pejë

  15:54

  Deçan

  16:14

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Kujtimi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:40 16:00

  Ballkani Pejë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 15:00 16:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 15:20 16:40

  Ballkani Pejë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  15:40

  Pejë

  17:14

  Deçan

  17:34

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  MONIKA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 16:00 17:20

  ORBITA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 16:20 17:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  16:40

  Pejë

  18:14

  Deçan

  18:34

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Try Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 17:00 18:20

  Gjocaj Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  17:20

  Pejë

  18:54

  Deçan

  19:14

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Mendi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 17:40 19:00

  Bashkimi Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 18:20 19:40

  Pranvera Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 18:20 19:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:00 20:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:20 20:40

  OMEGA T.

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:40 21:00

  Ibraj

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  20:00

  Pejë

  21:34

  Deçan

  21:54

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  MIROCI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • Prishtinë

  20:20

  Pejë

  21:54

  Deçan

  22:14

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 34 minuta

  Deli Abazi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4