Prishtinë Tiranë

Gjithsej 15 lidhje për sot

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

Lidhjet e autobusëve për datën 22/3
 • Prishtinë

  12:30

  Tiranë

  16:30

  Durrës

  17:05

  Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • Prishtinë

  14:30

  Tiranë

  18:30

  Durrës

  19:05

  Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 15:00 19:00

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 16:00 20:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • Prishtinë

  17:00

  Tiranë

  21:00

  Durrës

  21:35

  Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

  Sharr travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 19:00 23:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 21:00 01:00

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 22:00 02:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15