Prishtinë Tiranë

Gjithsej 15 lidhje për datën 05/21/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

 • 19:00 23:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 21:00 01:00

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 22:00 02:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15