Prishtinë Tiranë

Gjithsej 17 lidhje për datën 06/19/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

 • 14:30 18:30

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 15:00 19:00

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 16:00 20:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • Prishtinë

  17:00

  Tiranë

  21:00

  Durrës

  21:35

  Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

  Sharr travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 19:00 23:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 21:00 01:00

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 22:00 02:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15