Prishtinë Tiranë

Gjithsej 14 lidhje për datën 09/18/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

 • 10:00 14:00

  Vellezrit Thaqi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 11:00 15:00

  Arditi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 12:30 16:30

  Arbeni Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 14:30 18:30

  Arbeni Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 15:00 19:00

  Tirana Metropol

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 16:00 20:00

  Arditi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 17:00 21:00

  Sharr travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 19:00 23:00

  Kei-Reisen

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 21:00 01:00

  Tirana Metropol

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 22:00 02:00

  Arditi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15