Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Bujanoc

Gjithsej 2 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 53 minuta

 • 11:05 11:58

  Maxhari Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Kthyese: 8

 • 15:50 16:43

  Maxhari Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Kthyese: 8

Stacioni i autobusëve, Prishtinë