Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Ferizaj

Gjithsej 65 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

 • Prishtinë

  06:30

  Ferizaj

  07:30

  Tetovë

  09:23

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Hani-Com

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 06:45 07:35

  Travel Club Bleri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  07:00

  Ferizaj

  08:00

  Tetovë

  09:53

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 07:10 08:00

  Dritoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  07:25

  Ferizaj

  08:11

  Shkup

  09:21

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Albusi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 07:45 08:35

  Endriti SH.P.K

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  08:00

  Ferizaj

  09:02

  Kaçanik

  09:33

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 2 minuta

  N.T.SH Beka

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:00 08:50

  N.T.SH Beka

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  08:00

  Ferizaj

  09:00

  Tetovë

  10:53

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:15 09:05

  Medina

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  08:30

  Ferizaj

  09:16

  Shkup

  10:26

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Motoja

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:30 09:20

  Meti T

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:45 09:35

  Arbeni Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1.5

 • 09:00 09:50

  Dritoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:15 10:05

  Endriti SH.P.K

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:30 10:20

  Dritoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:45 10:35

  Travel Club Bleri

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  10:00

  Ferizaj

  10:46

  Shkup

  11:56

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Amalfi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:00 10:50

  BALLKANI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:15 11:05

  Endriti SH.P.K

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:30 11:20

  Albani Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:45 11:35

  Fehmi-Company

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:00 11:50

  Fatoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:15 12:05

  Cufa-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:30 12:20

  Azizi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  11:30

  Ferizaj

  12:16

  Shkup

  13:26

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Albusi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:45 12:35

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:00 12:50

  Dritoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:15 13:05

  Meti T

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:30 13:20

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:45 13:35

  Travel Club Bleri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:00 13:50

  Arbeni Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1.5

 • Prishtinë

  13:00

  Ferizaj

  14:00

  Tetovë

  15:53

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Hani-Com

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:15 14:05

  Arbeni Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1.5

 • 13:30 14:20

  Azizi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:45 14:35

  Endriti SH.P.K

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:00 14:50

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  14:00

  Ferizaj

  14:46

  Shkup

  15:56

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Amalfi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:15 15:05

  Medina

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:30 15:20

  Dritoni-Reisen

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  14:45

  Ferizaj

  15:47

  Kaçanik

  16:18

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 2 minuta

  N.T.SH Beka

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:45 15:35

  N.T.SH Beka

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:00 15:50

  Dritoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  15:00

  Ferizaj

  15:46

  Shkup

  16:56

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Gazmend Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:15 16:05

  Albani Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:30 16:20

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:45 16:35

  Travel Club Bleri

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:00 16:50

  Fehmi-Company

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  16:00

  Ferizaj

  17:00

  Tetovë

  18:53

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:15 17:05

  Fehmi-Company

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:30 17:20

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:45 17:35

  Cufa-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:00 17:50

  Azizi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:15 18:05

  Dritoni-Reisen

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:30 18:20

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:45 18:35

  Arbeni Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1.5

 • Prishtinë

  18:00

  Ferizaj

  18:46

  Shkup

  19:56

  Kohëzgjatja e përafërt 46 minuta

  Gazmend Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:00 18:50

  Medina

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:15 19:05

  Travel Club Bleri

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:30 19:20

  Meti T

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:45 19:35

  BALLKANI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:00 19:50

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:15 20:05

  Fehmi-Company

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:30 20:20

  Fatoni-Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:15 21:05

  Endriti SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

Stacioni i autobusëve, Prishtinë