Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Gjakovë

Gjithsej 22 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 31 minuta

 • 08:00 09:31

  Armend Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 09:00 10:31

  Meti Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 09:30 11:01

  Shpatturs

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 10:00 11:31

  Bledi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 10:30 12:01

  Cali

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 11:00 12:31

  Armend Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 12:00 13:31

  Bledi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 12:30 14:01

  KUSHTRIMI NM

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 13:00 14:31

  Shpatturs

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 13:30 15:01

  Armend Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 14:30 16:01

  Meti Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 15:00 16:31

  Cali

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 15:30 17:01

  Meti Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 16:00 17:31

  Armend Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 17:00 18:31

  Shpatturs

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 17:30 19:01

  Deva Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 3

  Për studentë: 3

 • 18:30 20:01

  Bledi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 19:00 20:31

  KUSHTRIMI NM

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 19:30 21:01

  Edonisi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 20:00 21:31

  Armend Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 21:00 22:31

  KUSHTRIMI NM

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 21:30 23:01

  Norway travel Gjakovë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

Stacioni i autobusëve, Prishtinë