Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Gjilan

Gjithsej 37 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

 • 07:00 08:14

  Hani Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 08:00 09:14

  Buna Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 08:20 09:34

  Egnatia

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 08:40 09:54

  Victoria Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • Prishtinë

  09:00

  Gjilan

  10:14

  Kamenicë

  10:52

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

  Dalina

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2

  Për studentë: 1.5

 • 09:20 10:34

  MERKATORI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 10:00 11:14

  Alia Comerc

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 10:20 11:34

  Alp Comerc

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • Prishtinë

  10:40

  Gjilan

  11:54

  Kamenicë

  12:32

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

  Perparimi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2

  Për studentë: 1.5

 • 11:00 12:14

  Amiri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 11:20 12:34

  Mensi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 11:40 12:54

  Buna Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 12:00 13:14

  Mimoza 93

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 12:20 13:34

  Alia Comerc

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 12:40 13:54

  Victoria Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • Prishtinë

  13:00

  Gjilan

  14:14

  Kamenicë

  14:52

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

  Perparimi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2

  Për studentë: 1.5

 • 13:20 14:34

  Mensi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 13:40 14:54

  Musa Travel

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 14:00 15:14

  Victoria Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 14:20 15:34

  Beki Comerc

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • Prishtinë

  14:40

  Gjilan

  15:54

  Kamenicë

  16:32

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

  Dalina

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2

  Për studentë: 1.5

 • 15:00 16:14

  Alia Comerc

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 15:20 16:34

  Amiri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 15:40 16:54

  Hani Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 16:00 17:14

  Mimoza 93

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 16:20 17:34

  Alia Comerc

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • Prishtinë

  16:40

  Gjilan

  17:54

  Kamenicë

  18:32

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 14 minuta

  Perparimi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2

  Për studentë: 1.5

 • 17:00 18:14

  MERKATORI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 17:20 18:34

  Egnatia

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 17:40 18:54

  Musa Travel

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 18:00 19:14

  Alp Comerc

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 18:20 19:34

  Victoria Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 18:40 19:54

  Egnatia

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 19:00 20:14

  Victoria Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 19:20 20:34

  Mimoza 93

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 19:40 20:54

  Buna Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

 • 20:00 21:14

  Alp Comerc

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 2.5

  Për studentë: 2

Stacioni i autobusëve, Prishtinë