Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Mitrovicë

Gjithsej 57 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 48 minuta

 • 07:15 08:03

  Shkëndija

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 07:30 08:18

  Bare-Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 07:45 08:33

  Shkëndija

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:00 08:48

  Arena-Trav

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:15 09:03

  Blendi Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:30 09:18

  ARIANI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 08:45 09:33

  Besi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:00 09:48

  Agjensia Turistike Labinoti

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:15 10:03

  Union

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:30 10:18

  Balli

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 09:45 10:33

  Balli

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:00 10:48

  Beka Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:15 11:03

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:30 11:18

  Shkëndija

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 10:45 11:33

  Blendi Reisen

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:00 11:48

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:15 12:03

  Aurela Tour

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:30 12:18

  Lindi Tours Vushtri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 11:45 12:33

  ARIANI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:00 12:48

  Balli

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:15 13:03

  Union

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:30 13:18

  Union

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 12:45 13:33

  Balli

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:00 13:48

  Beka Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:15 14:03

  Bare-Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:30 14:18

  Besi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 13:45 14:33

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:00 14:48

  Aurela Tour

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:15 15:03

  Aurela Tour

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  14:20

  Mitrovicë

  15:14

  Novi Pazar

  16:27

  Kohëzgjatja e përafërt 54 minuta

  Aurora

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:30 15:18

  Arena-Trav

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 14:45 15:33

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:00 15:48

  Shkëndija

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:15 16:03

  Blendi Reisen

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:30 16:18

  Balli

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 15:45 16:33

  Travel Club Bleri

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:00 16:48

  Balli

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:15 17:03

  Union

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:30 17:18

  ARIANI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 16:45 17:33

  Lindi Tours Vushtri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:00 17:48

  Sion Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:15 18:03

  Beka Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:30 18:18

  ARIANI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 17:45 18:33

  Besi

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:00 18:48

  Beka Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:15 19:03

  Agjensia Turistike Labinoti

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:30 19:18

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • Prishtinë

  18:30

  Mitrovicë

  19:24

  Novi Pazar

  20:37

  Kohëzgjatja e përafërt 54 minuta

  Benko-T-92

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 18:45 19:33

  Arena-Trav

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:00 19:48

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:15 20:03

  Shkëndija

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 19:30 20:18

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:00 20:48

  QENDRIMI

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:15 21:03

  Union

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:30 21:18

  Balli

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:40 21:28

  Beka Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

 • 20:45 21:33

  Lindi Tours Vushtri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1.5

  Për studentë: 1

Stacioni i autobusëve, Prishtinë