Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Pejë

Gjithsej 36 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 20 minuta

 • 07:30 08:50

  Pranvera Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 08:40 10:00

  MIROCI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 09:00 10:20

  BERDYNA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 09:20 10:40

  Deli Abazi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 3

  Për studentë: 3

 • 09:20 10:40

  Erion Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 09:40 11:00

  Gjocaj Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 10:00 11:20

  ORBITA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 10:20 11:40

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 10:40 12:00

  Mendi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 11:00 12:20

  KOHA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 11:20 12:40

  MONIKA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 11:40 13:00

  KOHA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:00 13:20

  Bashkimi Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:20 13:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 12:40 14:00

  Edi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 13:20 14:40

  Euro - Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 13:40 15:00

  Pranvera Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:00 15:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:20 15:40

  Kujtimi Bus

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 14:40 16:00

  Ballkani Pejë

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 15:00 16:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 15:20 16:40

  Ballkani Pejë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 15:40 17:00

  MONIKA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 16:00 17:20

  ORBITA

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 16:20 17:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 16:40 18:00

  Try Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 17:00 18:20

  Gjocaj Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 17:20 18:40

  Mendi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 17:40 19:00

  Bashkimi Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 18:00 19:20

  Pranvera Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 18:20 19:40

  KOHA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:00 20:20

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:20 20:40

  OMEGA T.

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 19:40 21:00

  BERDYNA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 20:00 21:20

  MIROCI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Për studentë: 4

 • 20:20 21:40

  Deli Abazi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 3

  Për studentë: 3

Stacioni i autobusëve, Prishtinë