Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Podujevë

Gjithsej 113 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 55 minuta

 • 06:00 06:55

  Leci

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 06:15 07:10

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 06:30 07:25

  Ardhmeria

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 06:45 07:40

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 06:45 07:40

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 07:00 07:55

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 07:30 08:25

  Llapi T Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 07:40 08:35

  Toni Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 07:40 08:35

  Flutra Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 07:45 08:40

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:00 08:55

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:10 09:05

  Sadiku Kom

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:20 09:15

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:30 09:25

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:40 09:35

  Burgia Com

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 08:50 09:45

  Beni II

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:00 09:55

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:10 10:05

  Profiti

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:10 10:05

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:20 10:15

  Travel Club Bleri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:30 10:25

  Edona

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:40 10:35

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:40 10:35

  Metehia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 09:50 10:45

  Ardhmeria

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 10:00 10:55

  Besi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 10:20 11:15

  Llapi T Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 10:20 11:15

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 10:40 11:35

  Flutra Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 10:45 11:40

  Beni Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:00 11:55

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:10 12:05

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:20 12:15

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:30 12:25

  Sadiku Kom

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:40 12:35

  Metehia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 11:50 12:45

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:00 12:55

  Leci

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:10 13:05

  Burgia Com

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:20 13:15

  Edona

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:30 13:25

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:30 13:25

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:40 13:35

  Profiti

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:40 13:35

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 12:50 13:45

  Toni Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:00 13:55

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:05 14:00

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:10 14:05

  Beni II

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:20 14:15

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:20 14:15

  Metehia Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:40 14:35

  Beni Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 13:50 14:45

  Llapi T Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:00 14:55

  Flutra Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:00 14:55

  Besi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:10 15:05

  Leci

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:20 15:15

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:30 15:25

  Sadiku Kom

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:40 15:35

  Burgia Com

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 14:50 15:45

  Metehia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:00 15:55

  Edona

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Koper

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Teuta

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Kranj

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Teuta

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Celje

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Teuta

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Novo Mest

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Fuli Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Lublanë

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Fuli Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Nova Gorice

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Fuli Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Nova Gorice

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Fuli Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  13:00

  Prishtinë

  15:00

  Podujevë

  16:00

  Koper

  05:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Fuli Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:10 16:05

  Barileva Trade

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:20 16:15

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:30 16:25

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:30 16:25

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:40 16:35

  Ardhmeria

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 15:50 16:45

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:00 16:55

  Burgia Com

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:10 17:05

  Beni II

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:20 17:15

  Batllava Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:30 17:25

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:40 17:35

  Beni Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 16:50 17:45

  Toni Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:00 17:55

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  15:00

  Prishtinë

  17:00

  Podujevë

  18:00

  Kranj

  07:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  FATI TURS

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:10 18:05

  Mentori

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:20 18:15

  Llapi T Reis

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:30 18:25

  Flutra Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:40 18:35

  Burgia Com

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 17:50 18:45

  Edona

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:00 18:55

  Leci

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Krsko

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Celje

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Novo Mest

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Lublanë

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Kranj

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Koper

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • Prizren

  16:00

  Prishtinë

  18:00

  Podujevë

  19:00

  Nova Gorice

  08:40

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  R.Gashi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:10 19:05

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:20 19:15

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:30 19:25

  Profiti

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:30 19:25

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 18:40 19:35

  Metehia Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:10 20:05

  Zhitia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:10 20:05

  Travel Club Bleri

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:20 20:15

  Beni II

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:30 20:25

  Burgia Com

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:40 20:35

  Metehia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 19:50 20:45

  Dita

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:00 20:55

  Besi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:10 21:05

  Toni Turs

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:20 21:15

  Leci Reisen

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:20 21:15

  Metehia Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:30 21:25

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:40 21:35

  Meti

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:40 21:35

  Besiana Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 20:50 21:45

  Batllava Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

 • 22:30 23:25

  Besi Tours

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 1

  Për studentë: 0.7

Stacioni i autobusëve, Prishtinë