Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Preshevë

Gjithsej 3 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 20 minuta

 • 14:05 16:25

  Graniti Trans

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

 • 15:45 18:05

  Veli Trans

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

 • 17:05 19:25

  Graniti Trans

  Udhëton çdo ditë

Stacioni i autobusëve, Prishtinë