Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Shkup

Gjithsej 7 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 56 minuta

 • 07:25 09:21

  Albusi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 08:30 10:26

  Motoja

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 10:00 11:56

  Amalfi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 11:30 13:26

  Albusi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 14:00 15:56

  Amalfi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 15:00 16:56

  Gazmend Turist

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

 • 18:00 19:56

  Gazmend Turist

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 7

  Kthyese: 12

Stacioni i autobusëve, Prishtinë