Vazhdo në dizajnin e ri

Prishtinë Tetovë

Gjithsej 5 lidhje për datën 05/21/2022

Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 53 minuta

 • 06:30 09:23

  Hani-Com

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 5

  Kthyese: 8

 • 07:00 09:53

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Kthyese: 8

 • 08:00 10:53

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Kthyese: 8

 • 13:00 15:53

  Hani-Com

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Kthyese: 8

 • 16:00 18:53

  Era Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 5

  Kthyese: 8

Stacioni i autobusëve, Prishtinë