Prishtinë Gjakovë

Gjithsej 26 lidhje për datën 10/28/2020

Kohëzgjatja e përafërt 1 orë e 31 minuta

 • 16:30 18:01

  METI KOMERC

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 17:00 18:31

  Shpatturs

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 17:30 19:01

  Deva Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 3

  Për studentë: 3

 • 18:00 19:31

  Bledi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 18:30 20:01

  Bledi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 19:00 20:31

  KUSHTRIMI NM

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 19:30 21:01

  Edonisi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 20:00 21:31

  Armend Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 21:00 22:31

  KUSHTRIMI NM

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4

 • 21:30 23:01

  Norway travel Gjakovë

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 4

  Për studentë: 4