Sarandë Gjirokastër

Gjithsej 38 lidhje për datën 10/16/2019

Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

 • Sarandë

  08:00

  Gjirokastër

  08:58

  Berat

  12:01

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • 08:00 08:58

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  08:30

  Gjirokastër

  09:28

  Tiranë

  13:12

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • 09:00 09:58

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  09:30

  Gjirokastër

  10:28

  Tiranë

  14:12

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  10:00

  Gjirokastër

  10:58

  Fier

  12:36

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • 10:00 10:58

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • 10:00 10:58

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  10:15

  Gjirokastër

  11:13

  Berat

  14:16

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  10:30

  Gjirokastër

  11:28

  Tiranë

  15:12

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:00

  Gjirokastër

  11:58

  Tepelenë

  12:22

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Butrinti

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:00

  Gjirokastër

  11:58

  Lushnjë

  14:04

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Sharka Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:30

  Gjirokastër

  12:28

  Elbasan

  15:53

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  A&R Gucaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:30

  Gjirokastër

  12:28

  Elbasan

  15:53

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:30

  Gjirokastër

  12:28

  Vlorë

  14:13

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  11:30

  Gjirokastër

  12:28

  Vlorë

  14:13

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Hamzaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  12:00

  Gjirokastër

  12:58

  Fier

  14:36

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  12:30

  Gjirokastër

  13:28

  Fier

  15:06

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  13:00

  Gjirokastër

  13:58

  Vlorë

  15:43

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  13:30

  Gjirokastër

  14:28

  Elbasan

  17:53

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  A&R Gucaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:00

  Gjirokastër

  14:58

  Tiranë

  18:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:00

  Gjirokastër

  14:58

  Tiranë

  18:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:30

  Gjirokastër

  15:28

  Berat

  18:31

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:30

  Gjirokastër

  15:28

  Vlorë

  17:13

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans-Bus-Saranda

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  15:00

  Gjirokastër

  15:58

  Lushnjë

  18:04

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Sharka Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  22:00

  Gjirokastër

  22:58

  Tiranë

  02:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë