Sarandë Gjirokastër

Gjithsej 44 lidhje për datën 01/26/2020

Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

Orari të dielave mund të jetë jo i rregullt, kontakto operatorin për më shumë informata

 • Sarandë

  14:00

  Gjirokastër

  14:58

  Tiranë

  18:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:30

  Gjirokastër

  15:28

  Berat

  18:31

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  14:30

  Gjirokastër

  15:28

  Vlorë

  17:13

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans-Bus-Saranda

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  15:00

  Gjirokastër

  15:58

  Lushnjë

  18:04

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Sharka Travel

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  15:00

  Gjirokastër

  15:58

  Lushnjë

  18:04

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Trans Dea

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  15:00

  Gjirokastër

  15:58

  Vlorë

  17:43

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  Hamzaj

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  21:00

  Gjirokastër

  21:58

  Tiranë

  01:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

 • Sarandë

  22:00

  Gjirokastër

  22:58

  Tiranë

  02:42

  Kohëzgjatja e përafërt 58 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë