Sarandë Tiranë

Gjithsej 9 lidhje për datën 09/23/2020

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë e 42 minuta

 • 05:00 09:42

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 05:30 10:12

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 06:30 11:12

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 08:30 13:12

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 09:30 14:12

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 10:30 15:12

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 14:00 18:42

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 21:00 01:42

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 22:00 02:42

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK