Shkodër Vlorë

Gjithsej 2 lidhje për datën 01/08/2019

Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 20 minuta

  • 06:30 09:50

    DINAMIC-EXPRESS

    Udhëton çdo ditë

  • 13:45 17:05

    Gea Shpk

    Udhëton çdo ditë