Tiranë Durrës

Gjithsej 275 lidhje për datën 01/09/2020

Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:35

  Gjirokastër

  08:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:45

  Thessaloniki

  15:50

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Alba Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:45

  Thessaloniki

  15:50

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Metro al Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:35

  Vlorë

  07:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:35

  Fier

  07:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:00

  Durrës

  05:26

  Roskovec

  07:25

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  Arjani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:30

  Durrës

  06:05

  Përmet

  09:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DHEMBELI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:30

  Durrës

  06:05

  Himarë

  09:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:30

  Durrës

  06:05

  Vlorë

  08:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:30

  Durrës

  06:05

  Sarandë

  10:25

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:30

  Durrës

  06:05

  Fier

  07:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:40

  Durrës

  06:15

  Lushnjë

  07:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:40

  Durrës

  06:15

  Berat

  08:25

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:45

  Durrës

  06:20

  Libohovë

  10:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:55

  Durrës

  06:30

  Vlorë

  08:53

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  05:55

  Durrës

  06:30

  Fier

  08:14

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 06:00 06:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  06:00

  Durrës

  06:35

  Kakavijë

  10:29

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:00

  Durrës

  06:35

  Çorovodë

  10:02

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:10

  Durrës

  06:45

  Lushnjë

  07:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:15

  Durrës

  06:50

  Sarandë

  11:10

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:15

  Durrës

  06:50

  Himarë

  10:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:15

  Durrës

  06:50

  Ballsh

  09:12

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  BATURBA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:20

  Durrës

  06:55

  Fier

  08:39

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:20

  Durrës

  06:55

  Vlorë

  09:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 06:20 06:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • 06:30 07:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  06:30

  Durrës

  07:05

  Përmet

  10:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DHEMBELI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:30

  Durrës

  07:05

  Rrogozhinë

  08:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SHPRESA-AL SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:30

  Durrës

  07:05

  Berat

  09:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:30

  Durrës

  07:15

  Librazhd

  08:55

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  GREEN BUS TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:40

  Durrës

  07:15

  Lushnjë

  08:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:45

  Durrës

  07:20

  Peqin

  08:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  BEAM SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:45

  Durrës

  07:20

  Gjirokastër

  10:42

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:45

  Durrës

  07:20

  Vlorë

  09:43

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:45

  Durrës

  07:20

  Selenice

  10:23

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  06:45

  Durrës

  07:20

  Fier

  09:04

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:00 07:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  07:00

  Durrës

  07:35

  Tepelenë

  10:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:00 07:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  07:05

  Durrës

  07:40

  Poliçan

  10:16

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Shehi Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:10

  Durrës

  07:45

  Fier

  09:29

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:10

  Durrës

  07:45

  Lushnjë

  08:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:10

  Durrës

  07:45

  Vlorë

  10:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:15

  Durrës

  07:50

  Berat

  10:00

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:15

  Durrës

  07:50

  Selenice

  10:53

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KEI SH.P.K

  HËN

  MAR

  MËR

  ENJ

  PRE

  SHT

  DIE

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  06:30

  Tiranë

  07:19

  Durrës

  07:54

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:30 08:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  07:30

  Durrës

  08:05

  Sarandë

  12:25

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:30

  Durrës

  08:05

  Delvinë

  12:37

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:30

  Durrës

  08:05

  Rrogozhinë

  09:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SHPRESA-AL SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:30

  Durrës

  08:05

  Përmet

  11:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DHEMBELI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:35

  Durrës

  08:10

  Fier

  09:54

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:35

  Durrës

  08:10

  Vlorë

  10:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:40

  Durrës

  08:15

  Lushnjë

  09:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:40 08:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  07:45

  Durrës

  08:20

  Berat

  10:30

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:45

  Durrës

  08:20

  Selenice

  11:23

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  07:45

  Durrës

  08:20

  Ballsh

  10:42

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  BATURBA SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 08:00 08:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  08:00

  Durrës

  08:35

  Fier

  10:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:00

  Durrës

  08:35

  Kakavijë

  12:29

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:00

  Durrës

  08:35

  Gjirokastër

  11:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:00

  Durrës

  08:35

  Vlorë

  10:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:00

  Durrës

  08:45

  Thessaloniki

  18:50

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Metro al Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:10

  Durrës

  08:45

  Lushnjë

  09:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:15

  Durrës

  08:50

  Berat

  11:00

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:15

  Durrës

  08:50

  Përmet

  12:41

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DHEMBELI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  07:30

  Tiranë

  08:19

  Durrës

  08:54

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 08:20 08:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  08:25

  Durrës

  09:00

  Fier

  10:44

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:25

  Durrës

  09:00

  Vlorë

  11:23

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 08:30 09:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  08:30

  Durrës

  09:05

  Sarandë

  13:25

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:30

  Durrës

  09:15

  Thessaloniki

  19:20

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Alba Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:30

  Durrës

  09:05

  Rrogozhinë

  10:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SHPRESA-AL SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:30

  Durrës

  09:05

  Himarë

  12:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  RIVIERA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Lezhë

  07:30

  Tiranë

  08:33

  Durrës

  09:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Linda 80

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:40

  Durrës

  09:15

  Lushnjë

  10:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Ferizaj

  04:30

  Tiranë

  08:40

  Durrës

  09:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Butrinti Travell

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 08:45 09:23

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  08:50

  Durrës

  09:25

  Fier

  11:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:50

  Durrës

  09:25

  Berat

  11:35

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  08:50

  Durrës

  09:25

  Vlorë

  11:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 09:00 09:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  09:00

  Durrës

  09:35

  Kakavijë

  13:29

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:00

  Durrës

  09:35

  Gjirokastër

  12:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 09:00 09:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  09:00

  Durrës

  09:35

  Përmet

  13:26

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DHEMBELI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:10

  Durrës

  09:45

  Lushnjë

  10:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Ferizaj

  05:00

  Tiranë

  09:10

  Durrës

  09:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Arditi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:15

  Durrës

  09:50

  Vlorë

  12:13

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:15

  Durrës

  09:50

  Fier

  11:34

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  08:30

  Tiranë

  09:19

  Durrës

  09:54

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:20

  Durrës

  09:55

  Berat

  12:05

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:30

  Durrës

  10:05

  Rrogozhinë

  11:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SHPRESA-AL SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:40

  Durrës

  10:15

  Vlorë

  12:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:40

  Durrës

  10:15

  Lushnjë

  11:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:40

  Durrës

  10:15

  Fier

  11:59

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 09:40 10:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Librazhd

  08:05

  Tiranë

  09:44

  Durrës

  10:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Prodani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:45

  Durrës

  10:20

  Sarandë

  14:40

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  09:50

  Durrës

  10:25

  Berat

  12:35

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:00

  Durrës

  10:35

  Gjirokastër

  13:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:00

  Durrës

  10:26

  Roskovec

  12:25

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  Arjani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:05

  Durrës

  10:40

  Fier

  12:24

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  KLID EKSPRES SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:05

  Durrës

  10:40

  Vlorë

  13:03

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:10

  Durrës

  10:45

  Lushnjë

  11:48

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  PIKO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  09:30

  Tiranë

  10:19

  Durrës

  10:54

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:20

  Durrës

  10:55

  Berat

  13:05

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 10:20 10:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  10:30

  Durrës

  11:05

  Delvinë

  15:37

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:30

  Durrës

  11:05

  Vlorë

  13:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:30

  Durrës

  11:05

  Fier

  12:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:30

  Durrës

  11:05

  Rrogozhinë

  12:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SHPRESA-AL SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:30

  Durrës

  11:05

  Delvinë

  15:37

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TRANS-SOPOTI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Lezhë

  09:30

  Tiranë

  10:33

  Durrës

  11:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Linda 80

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:35

  Durrës

  11:10

  Poliçan

  13:46

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  POLIÇANI TRANS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:45

  Durrës

  11:20

  Lushnjë

  12:23

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  10:00

  Tiranë

  10:49

  Durrës

  11:24

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Konispol

  16:22

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:45

  Thessaloniki

  21:50

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Alba Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Vlorë

  13:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Gjirokastër

  14:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Fier

  13:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Berat

  13:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 11:00 11:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Tepelenë

  14:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEPELENA-TRANSPORT

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Durrës

  11:35

  Konispol

  16:22

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Ylma Konispol

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  08:00

  Tiranë

  11:03

  Durrës

  11:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Star Bus Korça

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:10

  Durrës

  11:45

  Çorovodë

  15:12

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  12:05

  Vlorë

  14:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  12:05

  Fier

  13:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  12:05

  Berat

  14:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  12:05

  Lushnjë

  13:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  12:05

  Përmet

  15:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FJOART TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:30

  Durrës

  11:56

  Roskovec

  13:55

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  Arjani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  10:45

  Tiranë

  11:34

  Durrës

  12:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Trans El

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Shkup

  06:00

  Tiranë

  11:35

  Durrës

  12:35

  Kohëzgjatja e përafërt 1 orë

  Durmo Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 11:40 12:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Librazhd

  10:05

  Tiranë

  11:44

  Durrës

  12:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Prodani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:45

  Librazhd

  14:25

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Megi 2001

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Vlorë

  14:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Gjirokastër

  15:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Fier

  14:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Ballsh

  14:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ENSILV -BUS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Berat

  14:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Durrës

  12:35

  Lushnjë

  13:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:15

  Durrës

  12:50

  Poliçan

  15:26

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  POLIÇANI TRANS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:15

  Durrës

  12:41

  Roskovec

  14:40

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  LENTIN 2015

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:15

  Durrës

  12:50

  Selenice

  15:53

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  STAR - TRANS - OR

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 12:20 12:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Elbasan

  11:40

  Tiranë

  12:29

  Durrës

  13:04

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Sarandë

  17:25

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Vlorë

  15:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Fier

  14:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Lushnjë

  14:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Berat

  15:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Durrës

  13:05

  Përmet

  16:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FJOART TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Lezhë

  11:30

  Tiranë

  12:33

  Durrës

  13:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Linda 80

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  09:30

  Tiranë

  12:33

  Durrës

  13:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Star Bus Korça

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 13:00 13:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Vlorë

  15:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Gjirokastër

  16:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Fier

  15:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Rrogozhinë

  14:50

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Refati-08

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 13:00 13:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Ballsh

  15:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ENSILV -BUS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Çorovodë

  17:02

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Berat

  15:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Lushnjë

  14:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Libohovë

  17:24

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  SKENDI-2014

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Tepelenë

  16:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEPELENA-TRANSPORT

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:45

  Librazhd

  15:25

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  GREEN BUS TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Peqin

  14:35

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Lluca

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Himarë

  17:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  RIVIERA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Durrës

  13:35

  Delvinë

  18:07

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TRANS-SOPOTI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:20

  Durrës

  13:55

  Vlorë

  16:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Librazhd

  11:45

  Tiranë

  13:24

  Durrës

  13:59

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 13:30 14:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  13:30

  Durrës

  14:05

  Fier

  15:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:30

  Durrës

  14:05

  Berat

  16:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:30

  Durrës

  14:05

  Lushnjë

  15:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:30

  Durrës

  13:56

  Roskovec

  15:55

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  Arjani

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  12:45

  Tiranë

  13:34

  Durrës

  14:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 13:40 14:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  13:45

  Durrës

  14:20

  Peqin

  15:20

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  DIKU-TRANS 2917

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 14:00 14:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:45

  Librazhd

  16:25

  Kohëzgjatja e përafërt 45 minuta

  Megi 2001

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Vlorë

  16:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Fier

  16:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Rrogozhinë

  15:50

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Refati-08

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Ballsh

  16:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ENSILV -BUS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Berat

  16:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Poliçan

  17:11

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  POLIÇANI TRANS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Lushnjë

  15:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Tepelenë

  17:33

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEPELENA-TRANSPORT

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Durrës

  14:35

  Përmet

  18:26

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FJOART TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  11:00

  Tiranë

  14:03

  Durrës

  14:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Demokracia 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:15

  Durrës

  14:50

  Konispol

  19:37

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ANBASTAR

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:15

  Durrës

  14:41

  Roskovec

  16:40

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  LENTIN 2015

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:15

  Durrës

  14:50

  Selenice

  17:53

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  STAR - TRANS - OR

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 14:20 14:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • 14:30 15:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  14:30

  Durrës

  15:05

  Vlorë

  17:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:30

  Durrës

  15:05

  Fier

  16:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:30

  Durrës

  15:05

  Çorovodë

  18:32

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:30

  Durrës

  15:05

  Berat

  17:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:30

  Durrës

  15:05

  Gjirokastër

  18:27

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  13:45

  Tiranë

  14:34

  Durrës

  15:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:45

  Durrës

  15:20

  Lushnjë

  16:23

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:50

  Durrës

  15:25

  Delvinë

  19:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TRANS-SOPOTI

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 15:00 15:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  15:00

  Durrës

  15:35

  Vlorë

  17:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:00

  Durrës

  15:35

  Fier

  17:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:00

  Durrës

  15:35

  Rrogozhinë

  16:50

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Refati-08

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 15:00 15:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  15:00

  Durrës

  15:35

  Ballsh

  17:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ENSILV -BUS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:00

  Durrës

  15:35

  Berat

  17:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  12:00

  Tiranë

  15:03

  Durrës

  15:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Demokracia 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:15

  Durrës

  15:41

  Roskovec

  17:40

  Kohëzgjatja e përafërt 26 minuta

  LENTIN 2015

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Librazhd

  13:45

  Tiranë

  15:24

  Durrës

  15:59

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 15:30 16:08

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Vlorë

  18:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Fier

  17:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Gjirokastër

  19:27

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TIRKA 2000 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Berat

  18:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Lushnjë

  17:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  15:30

  Durrës

  16:05

  Përmet

  19:56

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FJOART TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Lezhë

  14:30

  Tiranë

  15:33

  Durrës

  16:08

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Nord

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Elbasan

  14:45

  Tiranë

  15:34

  Durrës

  16:09

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 15:40 16:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  16:00

  Durrës

  16:35

  Sarandë

  20:55

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 16:00 16:38

  ELALBA 1 SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

 • Tiranë

  16:00

  Durrës

  16:35

  Vlorë

  18:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:00

  Durrës

  16:35

  Fier

  18:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:00

  Durrës

  16:35

  Ballsh

  18:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  ENSILV -BUS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:00

  Durrës

  16:35

  Berat

  18:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:10

  Durrës

  16:45

  Çorovodë

  20:12

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FASTBAS

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:15

  Durrës

  16:50

  Lushnjë

  17:53

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Koha Ekspres

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 16:20 16:58

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Elbasan

  15:35

  Tiranë

  16:24

  Durrës

  16:59

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  TEUTA - 95

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:30

  Durrës

  17:05

  Vlorë

  19:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:30

  Durrës

  17:05

  Fier

  18:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:30

  Durrës

  17:05

  Berat

  19:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:00

  Durrës

  17:35

  Vlorë

  19:58

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:00

  Durrës

  17:35

  Fier

  19:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 17:00 17:38

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  17:00

  Durrës

  17:35

  Berat

  19:45

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:00

  Durrës

  17:35

  Gjirokastër

  20:57

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Argjiro Shpk

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:00

  Durrës

  17:35

  Përmet

  21:26

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  FJOART TRAVEL

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:30

  Durrës

  18:05

  Vlorë

  20:28

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:30

  Durrës

  18:05

  Fier

  19:49

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  17:30

  Durrës

  18:05

  Berat

  20:15

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Mangalemi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 17:40 18:18

  Riki Trans

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Kthyese: 300LEK

  Me kalim nga Ndroqi
 • Tiranë

  18:00

  Durrës

  18:35

  Fier

  20:19

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Kompakt

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  18:00

  Durrës

  18:35

  Himarë

  22:18

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  RIVIERA

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 150LEK

  Për studentë: 150LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Korçë

  15:00

  Tiranë

  18:03

  Durrës

  18:38

  Kohëzgjatja e përafërt 35 minuta

  Demokracia 95

  Udhëton çdo ditë