Tiranë Sarandë

Gjithsej 11 lidhje për datën 09/18/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë e 55 minuta

 • 07:30 12:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 12

  Kthyese: 24

 • 07:30 12:25

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Për studentë: 1300LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 08:30 13:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 12

  Kthyese: 24

 • 09:45 14:40

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

 • 12:30 17:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 12

  Kthyese: 24

 • 12:30 17:25

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Për studentë: 1300LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 16:00 20:55

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 12

  Kthyese: 24

 • 21:00 01:55

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Për studentë: 1300LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 22:00 02:55

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 12

  Kthyese: 24