Tiranë Berat

Gjithsej 15 lidhje për datën 08/22/2019

Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

 • Tiranë

  07:05

  Berat

  09:44

  Poliçan

  10:16

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:10 09:55

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 07:50 10:35

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 08:25 11:10

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 09:05 11:50

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 09:45 12:30

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 10:10 12:55

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  10:35

  Berat

  13:14

  Poliçan

  13:46

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 10:50 13:35

  TIBE SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Berat

  13:39

  Çorovodë

  15:02

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:00

  Berat

  14:39

  Poliçan

  15:11

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  13:00

  Berat

  15:39

  Çorovodë

  17:02

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:00

  Berat

  16:39

  Poliçan

  17:11

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  14:30

  Berat

  17:09

  Çorovodë

  18:32

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:00

  Berat

  18:39

  Çorovodë

  20:02

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 39 minuta

  QANI SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 400LEK

  Për studentë: 400LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës