Tiranë Vlorë

Gjithsej 31 lidhje për datën 06/15/2021

Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 58 minuta

 • 05:00 07:58

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • Tiranë

  05:30

  Vlorë

  08:28

  Himarë

  09:28

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Për studentë: 500LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 05:30 08:28

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 05:55 08:53

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • Tiranë

  06:15

  Vlorë

  09:13

  Himarë

  10:13

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Për studentë: 500LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • 06:20 09:18

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 06:45 09:43

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 07:10 10:08

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 07:35 10:33

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 08:00 10:58

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 08:25 11:23

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 08:50 11:48

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 09:15 12:13

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 09:40 12:38

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 10:05 13:03

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 10:30 13:28

  ELALBA TRANS SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 11:00 13:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 11:30 14:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 12:00 14:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 12:30 15:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 13:00 15:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 13:20 16:18

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 14:00 16:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 14:30 17:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 15:00 17:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 15:30 18:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 16:00 18:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 16:30 19:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 17:00 19:58

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • 17:30 20:28

  InterBus Vlora

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Kthyese: 1000LEK

 • Tiranë

  21:00

  Vlorë

  23:58

  Himarë

  00:58

  Kohëzgjatja e përafërt 2 orë e 58 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 500LEK

  Për studentë: 500LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës