Tiranë Prishtinë

Gjithsej 17 lidhje për datën 05/21/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

 • 17:30 21:30

  Vellezrit Thaqi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 18:00 22:00

  Sharr travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

 • 20:00 00:00

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15