Tiranë Prishtinë

Gjithsej 17 lidhje për sot

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë

Lidhjet e autobusëve për datën 21/2
 • 17:00 21:00

  Kabashi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

  Te rreth rrotullimi Zogu i Zi
 • 17:30 21:30

  Vellezrit Thaqi

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

  Te rreth rrotullimi Zogu i Zi
 • 18:00 22:00

  Sharr travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

  Te rreth rrotullimi Zogu i Zi
 • 20:00 00:00

  Arditi Tours

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 10

  Kthyese: 15

  Te rreth rrotullimi Zogu i Zi