Tiranë Sarandë

Gjithsej 9 lidhje për datën 05/07/2021

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë e 55 minuta

 • 21:00 01:55

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 22:00 02:55

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK