Tiranë Sarandë

Gjithsej 9 lidhje për datën 10/24/2020

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë e 55 minuta

 • 05:30 10:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 06:15 11:10

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 07:30 12:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 08:30 13:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 09:45 14:40

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 12:30 17:25

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 16:00 20:55

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

 • 21:00 01:55

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK

  Udhëton nga bregdeti
 • 22:00 02:55

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1300LEK

  Kthyese: 2600LEK