Berat Sarandë

Gjithsej 4 lidhje për datën 10/15/2019

Kohëzgjatja e përafërt 4 orë e 1 minuta

 • 08:00 12:01

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1500LEK

  Për studentë: 1500LEK

  Terminali Autobusave, Rruga Antipatrea
 • 09:00 13:01

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1500LEK

  Për studentë: 1500LEK

  Terminali Autobusave, Rruga Antipatrea
 • 11:00 15:01

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1500LEK

  Për studentë: 1500LEK

  Terminali Autobusave, Rruga Antipatrea
 • 14:00 18:01

  Pa percaktuar

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1500LEK

  Për studentë: 1500LEK

  Terminali Autobusave, Rruga Antipatrea