Tiranë Gjirokastër

Gjithsej 21 lidhje për datën 09/19/2019

Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

 • Tiranë

  09:45

  Gjirokastër

  13:42

  Sarandë

  14:40

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  11:00

  Gjirokastër

  14:57

  Konispol

  16:22

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Gjirokastër

  16:27

  Sarandë

  17:25

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  12:30

  Gjirokastër

  16:27

  Sarandë

  17:25

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  16:00

  Gjirokastër

  19:57

  Sarandë

  20:55

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  21:00

  Gjirokastër

  00:57

  Sarandë

  01:55

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  OLGENO SH.P.K

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës
 • Tiranë

  22:00

  Gjirokastër

  01:57

  Sarandë

  02:55

  Kohëzgjatja e përafërt 3 orë e 57 minuta

  TISA Travel

  Udhëton çdo ditë

  Çmimi: 1000LEK

  Për studentë: 1000LEK

  Rrethrrotullimi i Doganës