• Informatat personale
  • Edukimi ose Certifikatat
  • Eksperienca
  • Aftesite dhe Interesat

Nëse tanimë veçse keni llogari në Gjirafa.com, atëherë kyçuni duke klikuar këtu

(Numri i letërnjoftimit është i domosdoshëm për disa vende të lira të punës.)

1. Fushat me "*" nënkuptojnë që ato fusha duhet të plotësohen!

2. Keni pyetje? Kliko për të na kontaktuar.

The Institiucioni field is required.
The Drejtimi field is required.
The EduStateFKStr field is required.
The EduCityFkStr field is required.

1. Arsimi është një ndër faktorët kryesorë të suksesit.

2. Keni pyetje? Kliko për të na kontaktuar.

The Punëdhënësi field is required.
The ExStateFKStr field is required.

1. Rekomandohet përfshirja e eksperiencës për të pasur më shumë informata punëdhënësi juaj.

2. Keni pyetje? Kliko për të na kontaktuar.

Referencat
Patent Shoferi
Gjuhët

1. Jeni në hapin e fundit.

2. Vetëm bizneset kanë qasje në informatat tuaja.

3. Përditeso rezymenë tuaj që të vërehet nga kompanitë që kërkojne punetorë.

4. Keni pyetje? Kliko për të na kontaktuar.