KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Agjent i shitjes (Komericialist)

Orar i plote

Sherbime te Klienteve

Ferizaj

Kosove

Detajet

Data
14/01/2019 10:42

Pershkrimi

Detyrat dhe pergjegjësitë • Promovon produktet e kompanisë dhe realizon shitjen e tyre; • Në kuadër të territorit të paracaktuar, performon vizita të rregullta tek klientët, realizon mbledhjen e porosive të reja dhe i vendos ato tek kompania; • Hulumton dhe analizon tregun për klientë të rinj në menyre që të rrisë prezencën e produkteve të kompanisë, në nivel vendi; • Koordinon aktivitetet me kompaninë dhe siguron që artikujt të dorezohen tek klienti sipas afatit të dakorduar me klientin; • Monitoron pagesat e klientëve dhe sigurohet që të njejtat janë realizuar sipas marrëveshjes; • Monitoron konkurrencën, vlerëson impaktin, dhe raporton të gjeturat tek Menaxhmenti i kompanisë; • Mirëmban raportet me klientët dhe promovon qasje pozitive; • Përpilon dhe harton raporte të ndryshme ditore/javore lidhur me aktivitetet e shitjes dhe rritjes së prezencës së produkteve të kompanisë tek klientet ekzistues/të rinj; Shkollimi dhe përvoja • Përfundimi i nivelit të mësem të shkollimit vërtetuar me diplomë përkatese, me fakultet përparësi; • Patent-shoferi: Kategoria "B" - të kete një rekord të pastër të ngasjes; • Te ketë pervojë relevante pune në fushën përkatëse (fusha komerciale). Përvoja e shitjes në Industrinë e Drurit dhe Mobiljerisë do të konsiderohet përparësi; Aftësite dhe shkathtësitë Te ketë aftësi të larta komunikimi, si në të folur, ashtu dhe në të shkruar; • Te ketë aftësi të larta organizative dhe pune nën presion; • Te ketë aftësi të mira koordinimi dhe pune në ekip; Qasje proaktive me fokus në zgjidhje të problemit; Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV në adresën elektronike [email protected] Afati i fundit për aplikim: 31 Janar 2019

Shpërndaje

Kontakt

[email protected]

0038344381318

Ferizaj / Kosove

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

[email protected]

0038344381318

Ferizaj / Kosove

Kontakto me shpallësin