KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Mundësi punësimi/ INTERVISTUES NGA ZYRA

Kontrate me kohe te caktuar

Trajnim dhe Konsulence

Prishtine

Kosove

Detajet

Rroga

0

Data
23/10/2020 11:54

Pershkrimi

INTERVISTUESNGA ZYRA

Kompaniae hulumtimeve sociale DOTS Research kërkon bashkëpunëtor për pozitat e anketuesëve/intervistuesve.Anketat/intervistat do të realizohen përmes telefonit, nga hapësirat ezyreve të DOTS, ose nga shtëpia.

Për çështje sigurie, qëndrimi në hapësirat e përbashkëtame bashkëpunëtorët e tjerë të stafit, do të jetë ne përputhje të plotë merekomandimet dhe udhëzimet e institucioneve shëndetësore kompetente.

 

Profili i përshtatshëm për aplikim janë të gjithë tëinteresuarit për të punuar në fushën e hulumtimeve Sociale, si dhe ata të cilëtkanë eksperiencë paraprake në call center.

Intervistuesitduhet të kenë:


• Aftësishumë të mira komunikimi,

• Tëmotivuar,

• Etikëtë lartë të punës,

•Shkathtësi për bashkëpunim në grup.

Tëgjithë të interesuarit të dërgojnë CV e tyre në e-mail adresën [email protected]


Inkurajojmë te gjithë te interesuarit që të aplikojnë për këtopozita.

Shpërndaje

Kontakt

+383 49 125 759

Prishtine / Kosove

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

+383 49 125 759

Prishtine / Kosove

Kontakto me shpallësin