KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Këshilltare e shitjes me pakice

Orar i plote

Shitje

Prishtine

Kosove

Detajet

Data
11/06/2021 17:09

Pershkrimi

KONKURS PUNE

Pozita e hapur: Këshilltare e shitjes me pakice (Regjioni i Prishtinës)

Kërkesat:

• Të ketë shkollimin e mesëm të përfunduar- (Diploma universitetit e parapëlqyer)
• Të ketë përvojë pune në shitje,
• Të ketë aftësi të mira të prezantimit, negocimit dhe të komunikimit ndërpersonal,
• Të jetë e orientuar në shërbimin ndaj klienteve dhe arritjes së rezultateve,
• Kandidatët me pervojë në fushën e njejte kane perparesi!

Detyrat kryesore:

• Të ofroj shërbim të shpejtë dhe efikas ndaj klientëve,
• Të njoh produktet e kompanisë dhe të ofroj klientëve informata të sakta,
• Të identifikoj kërkesat e klientëve dhe të i’u ofroj atyre produktin që i’u nevoitet,
• Të mbajë relacione profesionale me klientët dhe bashkëpunëtorët e kompanisë,
• Të përcjellë dhe monitoroj pagesat e klientëve,
• Punë të tjera të deleguara nga mbikëqyrësi direkt apo menaxhmenti.
• Pozita ofrohet me kontratë afatgjate. Puna bëhet në ambient shumë modern me staf shumë profesional, familjar, dhe miqësor.

Për detaje më të hollësishme kontaktoni në Viber +38344992304

Shpërndaje

Kontakt

+38344992304

Prishtine / Kosove

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

+38344992304

Prishtine / Kosove

Kontakto me shpallësin