KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Praktikant/e në Qendrën e Thirrjeve

Orar i plote

Telekomunikacion

Prishtine

Kosove

Detajet

Data
25/11/2021 15:57

Pershkrimi

IPKOështë një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Nee kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punësekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të nabashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:

                Praktikant/e në Qendrën e Thirrjeve

Praktikanti/janë Qendrën e Thirrjeve do t'i ketë këto përgjegjësi:

-         Kryen në mënyrë efektive pranimin e thirrjevenga klientët  për të zgjidhur të gjithakërkesat, shqetësimet dhe ankesat e tyre, dhe iu ofron te gjitha informatat enevojshme me kohë.

-         Ofron shërbimet e  aktivizimit/ de aktivizimit për shërbimetindividuale.

-         Kujdeset që klientët të marrin përgjigje nëlidhje me pyetjet, kërkesat ose ankesat e tyre, duke siguruar informata tësakta, duke mbledh opinione ose bërë anketa.

-         Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera tëpërcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Përt'u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën,shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

-         Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare

-         Shkathtësi të avancuara kompjuterike, ifokusuar në klientë, njohuri të shkëlqyeshme të platformave dhe softuerëve qëpërdoren.

-         Njohuritë shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze; njohja e gjuhëve të tjera përbënpërparësi. Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.

-         Aftësipër të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicionsi dhe duke ruajtur konfidencialitetin.

-         Aftësipër të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrëprofesionale dhe me mirësjellje.

-         Aftësipër të punuar nën presion të vazhdueshëm.

-         Aftësi për të pranuar numër të madh tëklientëve për çdo ditë.

-         Aftësipër të punuar në ekip dhe shkathtësitë fuqishme ndërpersonale.

-         Qasjetë këndshme dhe pozitive nëkomunikimin me klientë.

-         Niveltë lartë të motivimit dhe nëgjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.


Kandidati/jai/e suksesshëm/me do t'i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku dotë zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendii punës: Prishtinë

Afati ifundit për aplikim është data 30.11.2021

Shpërndaje

Kontakt

[email protected]

0038138700841

Prishtine / Kosove

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

[email protected]

0038138700841

Prishtine / Kosove

Kontakto me shpallësin