KthehuShiko shpalljet e ngjajshme

Konkurs

Orar i plote

Telekomunikacion

Prishtine

Kosove

Detajet

Data
08/12/2021 13:56

Pershkrimi

“I.T.S”Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Rr. “Hajrullah Abdullahu”shpallë: KO N K U R S

Përplotësimin e vendit të lirë të punës,

 

Tekniktë rrjetit - infrastrukturës “HFC”

Vendi i punës: Prishtine.

 

Detyratdhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjegjës për kontrollimin sistematik të komplet infrastrukturës,
 • Kryen punët e nevojshme për zgjerim të rrjetit HFC në fazën e planifikimit,
 • Mbikqyrë projektet HFC gjatë implementimit sipas kërkesave nga udheheqësi,
 • Raporton në baza ditore për kontrollimet e rrjetit,
 • Në koordinim me planifikuesin e rrjetit, dorëzon informata për zgjerimet në rrjet,
 • Kontrollon projektet në vazhdimësi për gjendjen fizike dhe nivelin e sinjaleve dhe shërbimeve,
 • Përgjegjës për të ofruar me kohë zgjidhjet teknike për problemet e mundshme në rrjet,
 • Përgjegjës per inçizimin e zonave dhe marrjes së detajeve teknike në terren për hartimin e projekteve,
 • Pjesë e stafit për mbikqyrjen dhe për pranimet teknike të punëve të kryera nga kontraktorët dhe stafi i “I.T.S”, në bazë të emërimit nga udhëheqësi për projekte të caktuara,
 • Raporton ne baza ditore për kontrollat në rrjete duke respektuar procedurën dhe formën e raportimit të paracaktuar nga menaxhmenti,
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale, sipas kërkesës së stafit udhëheqës, e të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të tij.
 

Kushtetdhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë të shkollimit të mesëm,
 • Përvojë se paku 1 vjeçare - eksperiencë pune relevante,
 • Njohuri të mira për pajisjet e rrjetit “HFC” dhe “Fiber”,
 • Aftësi për të lexuar dhe kuptuar projektet në “HFC” dhe “Fiber Optic”,
 • Njohuri të përgjithshme për përdorimin e paketës “MS Office”,
 • Të posedojë Patent Shofer - Kategoria “B”,
 • Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:
 • CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 

Aplikimibëhet përmes e-mailit :

[email protected]

Numratkontaktues: 044 243 734 , 049 740 730

Konkursimbetet i hapur deri më datën 15.12.2021

Shpërndaje

Kontakt

[email protected]

+383 44 243 734

Prishtine / Kosove

Kjo shpallje është publikuar nga persona të tretë në platformën e Gjirafa. Gjirafa nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e shpalljes ose vërtetësinë e saj. Ju lutemi, shikoni Kushtet e Përdorimit, pjesën mbi “përmbajtën e të tjerëve” për më shumë informacion.

Posto shpallje

[email protected]

+383 44 243 734

Prishtine / Kosove

Kontakto me shpallësin